• Ampułki do inhalacji

Nebu-dose Isotonic

Opis produktu

Szerokie zastosowanie: higiena oczu (zakraplanie i przemywanie), higiena nosa, oczyszczanie ran, higiena uszu

Pojemność
100 ampułek po 5 ml
Postać farmaceutyczna
Ampułki do inhalacji
wektorowy biały mały trójkąt
wektorowe kropki w 2 kolumnach i 5 rzędach

0,9% roztwór soli fizjologicznej o szerokim zastosowaniu.

Zastosowanie:

Objawowo łagodzi katar, oczyszcza uszy i rany. Idealny do rozcieńczania preparatów przeznaczonych do inhalacji.

Opis:

Objawowo łagodzi katar.

Nebu-dose Isotonic
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: NEBU-dose ISOTONIC. ZASTOSOWANIE: Wskazany w terapii inhalacyjnej w celu ułatwienia ruchu wydzielinie w drogach oddechowych, aby poprawić komfort oddychania. Zalecany dla pacjentów cierpiących na zapalenie oskrzelików, ostre zapalenie oskrzeli, mukowiscydozę oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: Unolab Manufacturing S.l.

wektorowe niebiesko czerwone kropki w 5 kolumnach i 5 rzędach
ZNAJDŹ PRODUKTY
Gdzie kupić?