Stan zapalny zatok

Zatoki to przestrzenie znajdujące się w okolicach nosa i czoła. Zdrowe zatoki są puste, wypełnione powietrzem, a ich funkcją jest między innymi nawilżanie i ogrzewanie wdychanego powietrza oraz ochrona mózgu i ucha wewnętrznego. Kiedy w obrębie wyści…

kichająca kobieta na tle drzewa katar